Ak sa karta nezobrazila pri vystavení účtenky, je možné napriek tomu získať výhody?