Nazbieraná bonusová suma sa môže uplatniť kedykoľvek počas roka?