Akcie sú prístupné všetkým účastníkom programu Glam Card alebo len tým, ktorí dostali oznámenie?