Da li bonus može da se potroši u bilo kom trenutku tokom godine?