Може ли натрупаният бонус да бъде изразходван по всяко време на годината?