Ako ne pokažem karticu, da li mogu da iskoristim bonus nakon izdavanja računa?