Prečo nebola prijatá moja požiadavka na vrátenie tovaru?