Εάν δεν εμφανίζεται η κάρτα, μπορούν να ανακτηθούν τα οφέλη μετά την έκδοση της απόδειξης;