ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ CALLIOPE ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ FIDELITY