Възможно ли е да се натрупват и осребряват бонуси във всички магазини или картата е свързана само с един магазин?