Какво да направите, ако нямате картата физически с вас?