ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ WONDER CLUB НА CALLIOPE И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ